Tag "הורמונים"

Back to homepage

היכרות עם המערכת ההורמונלית

בלוטות זעירות – מפעל ענק רשת מופלאה של בלוטות שההורמונים שהן מייצרות משפיעים על כל תא בגופנו ומאפשרים את קיומנו כאשר השינה היא הנושא, מגיע למערכת הזאת מקום של כבוד ! בגופנו שתי מערכות ראשיות שמנהלות ומקיימות את כל תיפקודי

קרא עוד