Tag "השינה והחלומות"

Back to homepage

השינה והחלומות כוכבים של תרבויות

השינה נוכחת כאורחת של כבוד בכל מסגרת חברתית ותרבותית הנוכחות הדומיננטית והמיסתורית של השינה בחיי האנושות היו בסיס לשפע דימויים תרבותיים, מיתולוגיים ואפילו דתיים הדוגמאות המובאות כאן הן רק מידגם צנוע מתוך השפע העצום. בהמשך, בפרקים נפרדים תהיה התיחסות נקודתית

קרא עוד