Tag "השינה ומערכת העצבים"

Back to homepage

לגוף רשת תקשורת מקיימת חיים

מערכת העצבים – המערך החכם העיקרי שמנהל ומקיים את הגוף האנושי מערכת העצבים שלנו שולחת זרועות דקות ורגישות לכל נקודה בגוף שלנו. המערכת יודעת לעבד נתונים, להגיב מיידית ולהפעיל כל איבר. תיפקודי הגוף שלנו והשינה בכלל זה נהנים מתיפקודי מערכת

קרא עוד