Tag "חסך שינה"

Back to homepage

מדינה בחסך שינה – סקר 2017

חיים עם חסך שינה סקר הרגלי השינה של הישראלים – 2017 כמה שעות ישנים כך למשל לגבי שעות השינה של בני 20 ומעלה ואם לדייק יותר, לבני 20 עד 44 . חישבו על ההשלכות לגבי רמת התיפקוד בעבודה, בלימודים, בנהיגה,

קרא עוד

סקר שינה ובריאות בישראל

על השינה בסטטיסטיקה ישראלית קצת נתונים יבשים על מצב השינה של הישראלים. הנתונים פורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהודעה לעיתונות בתאריך 17.1.2012. הסקר נערך בשנת 2010 כך שהוא עדכני למדי. ההודעה לעיתונות קצרה ותמציתית. בסקר עצמו הפירוט רחב יותר.

קרא עוד

חסך שינה קטן, גדול, גדול יותר

חיים עם חסך שינה  במאמר קודם הוזכרו נסיונות לקביעת שיאים של ערות ללא שינה. המפורסמים הם פיטר טריפ ורנדי גרדנר שנשארו ערים 200 שעות ו 264 שעות, בהתאמה. הסימפטומים שהם חוו היו קיצוניים והחריפו ככל שהניסוי התארך. אבל, גם הפסד

קרא עוד

נסיונות לא לישון

אפשר לא לישון ? במאמר קודם דובר על הגישה התומכת בשינה מועטה ורואה בשינה בזבוז זמן יקר. גישת “היעילות” הזאת זכתה לתומכים רבים שטענו בעד צמצום שעות השינה. היו גם מי שהלכו לקיצוניות של הימנעות כללית משינה ( כמובן, בגבולות

קרא עוד